top of page

Wanneer het proces faalt, weet je pas of je het beheerst

Loopt u als beheerder van een afvalwaterzuivering regelmatig tegen problemen aan? Misschien voldoet de afvalwaterzuivering niet aan de gewenste eis of lopen de beheerskosten te hoog op?

Soms voldoet het zuiveringsproces niet (meer) aan de gestelde verwachtingen. Door omstandigheden met een externe oorzaak, of juist  met een intern karakter. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen in de vergunning of veranderingen in het productieproces. Ook eventuele bedrijfsblindheid of wegebben van kennis door personeelsmutaties vormen een risico, waardoor de continuïteit van de afvalwaterzuivering niet meer is gewaarborgd. Amart Procestechnologie kan samen met uw operator het hele afvalwaterzuiveringsproces doorlopen en met een frisse blik dit hele proces monitoren.

 

Labtesten

Amart Procestechnologie kan via gericht laboratoriumonderzoek procesparameters snel testen en zo achterhalen waarom het proces niet naar behoren functioneert. Er kan direct gekeken worden of wellicht één van de afvalstromen die naar de zuivering geleid wordt een te hoge concentratie heeft en daardoor het proces ontregelt. Hierdoor kan er snel en adequaat worden gereageerd en direct worden begonnen met het nemen van maatregelen om de hoge concentratie terug te dringen.

 

Het is zelfs mogelijk om deze labtesten op locatie uit te voeren. Zo kan er nog sneller en directer op diverse scenario’s gereageerd worden en kan de operator ter plekke ondersteund worden. Labtesten die op locatie kunnen worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld:

 

• Nitrificatie testen

• Denitrificatie testen

• Toxiciteit testen

bottom of page