top of page

Uit de praktijk

Verwerking vergunningsplichtige materialen

In plaats van langdurige opslag bij de COVRA in Vlissingen zijn er op de deponie-Maasvlakte diverse partijen radioactief afval nuttig toegepast als slibstabilisator. Samen met Applus+ RTD heeft Amart Procestechnologie de verschillende materialen onder strikte normen geshredderd, waarna het verkleinde materiaal als stabilisator in de grondreinigingsresidu kon worden ingezet.

Project verwerking Zirkoonzand

Op de deponie-Maasvlakte is een partij van 45 ton radioactief Zirkoonzand nuttig toegepast als slibstabilisator.De partij heeft al jaren in de haven van Rotterdam tot hoofdbrekens geleid. De partij kon namelijk door de radioactiviteit niet meer terug verscheept naar de ontdoener maar kon ook niet door naar zijn oorspronkelijke eindbestemming.

Nieuwe waterzuivering GP Groot Recycling

Amart Procestechnologie heeft samen met GP Groot Recycling een nieuwe percolaatwaterzuivering ontworpen en gebouwd. Door herstructurering van de verwerkingslocatie Boekelerdijk en het daaruit volgende waterbeheersplan zou de bestaande afvalwaterzuivering niet meer kunnen voldoen aan de vernieuwde lozingsvergunning.

Zoutafvalwater

Voor de afvalwaterzuivering van A&G Maasvlakte heeft Amart Procestechnologie een specifiek actiefslib gekweekt dat kan nitrificeren bij een Chloride(Cl)-gehalte van 35.000 mg / liter.

bottom of page