top of page

Referenties

Amart Procestechnologie werkt voor een groot aantal toonaangevende cliënten. Bent u benieuwd wat de meerwaarde van Amart kan zijn voor uw waterzuivering? Neem dan contact op voor een vrijblijvend introductiegesprek!

Van Gansewinkel Minerals (VBM cv)

Van Gansewinkel Minerals verwerkt alle niet-brandbare en niet-herbruikbare afvalstoffen (categorie gevaarlijk en niet-gevaarlijk) op twee deponieën in Nederland. Dit zijn locatie Maasvlakte en Zweekhorst.  Op locatie Maasvlakte worden afvalstoffen als straalgrit, asbest, verontreinigde grond en diverse slibben verwerkt en als specialiteit het verwerken van gevaarlijk industrieel afval. Verder wordt er op de locatie Maasvlakte ook afvalstoffen geïmmobiliseerd. Dit zijn gevaarlijke afvalstoffen met een hoge uitloogwaarde die niet zonder meer op een deponie verwerkt kunnen worden. Amart Procestechnologie beheert op de locatie Maasvlakte de afvalwaterzuivering. Dit is het dagelijks beheer maar Amart stelt ook de onderhoudsplanning op en heeft supervisie over de uitvoer hiervan.

Verder geeft Amart ondersteuning op het gebied van adviesaanvraag, vergunningsvraagstukken en levert relevante informatie voor de jaarverslagen en andere rapportages.

vangansewinkel-minerals.nl

Van Gansewinkel Milieutechniek

De locatie Zweekhorst in Zevenaar is gespecialiseerd in het verwerken van verontreinigde grond, en het recyclen van bodemas tot FORZ® zand- en grindvervangers voor de betonwarenindustrie en fundering voor de wegenbouw. Naast een deponie heeft locatie Zweekhorst ook een Mobiele Reinigings Plant (MRP) staan. De bijbehorende waterzuivering heeft Amart ontworpen en is als projectleider bij de bouw betrokken geweest. Ook heeft Amart de installatie ingeregeld en gefinetuned en tevens de mensen die voor het dagelijks beheer verantwoordelijk zijn opgeleid. De supervisie over deze waterzuivering is nog steeds in beheer van Amart Procestechnologie.

vangansewinkel-minerals.nl

Waterschap Brabantse Delta

Het werkgebied van Waterschap Brabantse Delta omvat het deel van de provincie Noord-Brabant dat ligt ten westen van de lijn Waalwijk/Baarle-Nassau en ten zuiden van het Hollandsch Diep, de Amer en de Bergsche Maas. Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Tijdens periodes van personele onderbezetting heeft Amart Procestechnologie gedurende een periode van een half jaar ondersteuning geboden op het gebied van dagelijks beheer. Tijdens deze periode heeft hij tevens nieuwe medewerkers geïnstrueerd en opgeleid. Hierdoor werd  zowel de continuïteit op korte als op lange termijn geborgd.

brabantsedelta.nl

Sortiva

Sortiva verwerkt afval van particulieren, bedrijven en gemeenten voor hergebruik. Afvalstoffen als sloophout, asfalt, betonpuin, kunststof en papier krijgen via recycling een nieuwe bestemming als grond-, bouw- of brandstof. Voor de locatie Sortiva Alkmaar heeft Amart Procestechnologie een waterzuiveringsinstallatie ontworpen. Tijdens de bouw van deze installatie heeft Amart de rol van projectleider op zich genomen. Tijdens de ingebruikname heeft Amart de installatie in zijn geheel gefinetuned en tevens de procesoperators opgeleid.

Voor deze locatie zorgt Amart tevens voor de contacten met Provincie en Waterschap en houdt ook hier supervisie.

 

sortiva.nl

Eromes Makro

Eromes Makro is een ontwerper en producent van onderwijs meubilair met een heel eigen assortiment. De producten worden gemaakt in de geavanceerde fabrieken in Wijchen, Hoogeveen en Emmen. Voor de locatie in Wijchen verzorgt Amart Procestechnologie al jaren op reguliere basis de proceswaterbemonsteringen.

 

eromesmarko.nl

NTC Tank Container Services

NTC Tank Container Services in de Botlek reinigt tankcontainers. Dit kunnen zowel reiniging van chemische producten en levensmiddelen zijn als kosher reinigen en opstomen. Voor deze locatie heeft Amart Procestechnologie de afvalwaterzuiveringsinstallatie gefinetuned en opnieuw ingeregeld waardoor deze nog efficiënter is gaan werken. Tevens heeft Amart de procesoperator ondersteund en meer praktijkkennis bijgebracht. 

ntcbv.nl

Europese Commissie Petten

Op het terrein van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie, staat een onderzoeksreactor: de hogefluxreactor. Deze is eigendom van de Europese Commissie. De Joint Research Centre (JRC) is de Europese Commissie’s  wetenschaps- en onderzoeksservice waar wetenschappers onafhankelijk onderzoek doen voor advies en ondersteuning bij het EU beleid. Op deze locatie doet Amart al diverse jaren de bemonsteringen van het afvalwater van de diverse laboratoria.

rudnhn.nl

bottom of page