top of page

Zoutafvalwater

Zoutwaterzuivering A&G Maasvlakte

Voor de afvalwaterzuivering van A&G Maasvlakte heeft Amart Procestechnologie een specifiek actiefslib gekweekt dat kan nitrificeren bij een Chloride(Cl)-gehalte van 35.000 mg / liter.
 

Zout waterstromen

Bij deze afvalwaterzuivering komen meerdere afvalwaterstromen vrij. Deze hebben elk een ander zoutgehalte dat kan variëren van 8.000 tot 60.000 mg Cl/l. De gezamenlijke doelstelling van A&G en Amart Procestechnologie is om nu zo dicht mogelijk tegen de 40.000 mg Cl/l te kunnen gaan zuiveren.

Hierdoor kan het overwegende zoute water met een kleine verdunning van de minder zoute afvalwaterstromen geheel volgens de geldende norm worden gezuiverd. Voorheen bleek er bij A&G een tekort aan “zoet” water te zijn om de waterzuivering bij een zout gehalte van gemiddeld 15.000 mg Cl/l te zuiveren. Dit probleem is nu volledig ondervangen doordat A&G gebruik maakt van het specifiek gekweekte actiefslib.

 

Nitrificatiesnelheid

De doelstelling is om bij een Chloride waarde van 40.000 mg/l nog een nitrificatiesnelheid te halen van 0,08 kg N/kg ds.dg. Met het huidige slib zijn deze snelheiden in de zuivering met een zout concentratie van 35.000 mg Cl/l reeds gehaald.

In het laboratorium zijn op labschaal deze snelheden behaald bij een zoutconcentratie van 40.000 mg Cl/l. Door deze hoge zoutgehaltes is het proces te belastend voor de waterzuiveringsinstallatie om deze ook in de praktijk te gebruiken. Na diverse aanpassingen in de huidige installatie zullen de hoge zout concentraties naar verwachting ook in de praktijk worden ingezet.

 

Mocht u vragen hebben of dit proces ook voor uw waterzuivering inzetbaar is, of wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan kunt u Anthoney Martha van Amart Procestechnologie telefonisch bereiken op 06 51 05 79 59 of per e-mail op: a.martha@amart.nl

bottom of page