top of page

Raadgevers en uitvoerders

Amart Procestechnologie heeft voldoende kennis in huis om als sparringpartner te fungeren bij het perfectioneren en optimaliseren van de afvalwaterzuivering. Wij kunnen raad en advies geven, uiteraard gericht op de praktijk, maar ook omtrent de wet- en regelgeving die specifiek geldt voor uw locatie.

Niet ieder bedrijf kan zelf een procesoperator opleiden voor het juist beheren van de afvalwaterzuivering. Amart Procestechnologie heeft ruim 15 jaar praktijkervaring en kan ook als opleider functioneren, om zo samen met uw operator garant te staan voor een doeltreffende en wettelijk verantwoord beheer van afvalwater. Wij zorgen voor continuïteit van de bedrijfsvoering, ook bij eventuele ziekte van de operator of calamiteit binnen de installatie. Als eigenaar van een zuiveringsinstallatie verzekert u zich bij ons van een op de praktijk gerichte uitvoerende ondersteuning van de procesoperator binnen uw bedrijf.

 

• Praktijkgerichte opleiding procesoperator

• Ziekte

• Calamiteit

• Onderbezetting

• Contact met handhaving en vergunningverlening

• Raad en advies

bottom of page