top of page

Nieuwe waterzuivering GP Groot Recycling

Amart Procestechnologie heeft samen met GP Groot Recycling een nieuwe percolaatwaterzuivering ontworpen en gebouwd. Door herstructurering van de verwerkingslocatie Boekelerdijk en het daaruit volgende waterbeheersplan zou de bestaande afvalwaterzuivering niet meer kunnen voldoen aan de vernieuwde lozingsvergunning.

GP Groot heeft daardoor samen met Amart Procestechnologie besloten om in eigen beheer een nieuwe waterzuivering te ontwerpen en te bouwen. Door het hele project met het eigen aannemingsbureau op te zetten zijn de kosten beheersbaar gebleken.

Ontwerp

Er is gekozen voor een robuust en conventioneel systeem met een gescheiden nitrificatie en denitrificatie zone.

De waterzuivering, met een capaciteit van 15 m³/h, zal het percolaat met een maximale ammonium concentratie van 650 mg N-NH4/l van de naastgelegen stortplaats zuiveren.

Het percolaat komt via een vrijverval riool in de influentput. Vanuit de influentput wordt het water opgepompt om via het ketelhuis op temperatuur te worden gebracht. Na een nitrificicatie en denitrificatie stap wordt het percolaat via een lamellenafscheider geloosd op het gemeente riool.

Er is in dit systeem gekozen voor een ruime denitrificatie zone zodat er ook moeilijk afbreekbare koolstoffen kunnen worden verwerkt.

 

Koolstofbron

Door de lage BZV-waarde in het influent is er voor de denitrificatie behoefte aan een externe koolstofbron. Deze is in de opstartfase uit de commerciële markt gehaald.

GP Groot en het zuster bedrijf Sortiva zijn beide deelnemingen van HVC. Binnen deze organisatie zijn veel specifieke, CZV rijke stromen, die kunnen worden ingezet als externe koolstofbron.

 

Stortgas

Het stortgas dat uit de naastgelegen stortplaats wordt onttrokken wordt ingezet voor het verwarmen van de waterzuivering. De zuivering wordt op temperatuur gebracht door het verwarmen van het influent. Door het nuttig inzetten van het stortgas wordt de zuivering op een duurzame wijze op een minimale temperatuur van 24 graden Celcius gehouden.

 

Online beheer

Door gebruik te maken van het internet kan de waterzuivering op afstand worden beheerd. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van een smartphone. Zo kan de werking van de waterzuivering alsmede de lozingswaarden 24 uur per dag worden gemonitord.

bottom of page